Tussenevaluatie laat zien: Sport, Daar Geef Je Om lijkt te werken!

Uit onderzoek van de Vrije Universiteit blijkt dat de geldstroom uit schenkingen en nalatenschappen aan sportverenigingen in 2014 met 50% is gestegen t.o.v. 2013. Ook blijkt dat mensen die de campagne ‘Sport, Daar Geef Je Om’ kennen, ruim twee keer zoveel schenken als andere gevers. Eind 2016 volgen nieuwe cijfers en kunnen de onderzoekers meer definitieve conclusies trekken. We zijn op de goede weg, maar de giften aan sport zijn vergeleken met andere sectoren zoals kerken, goede doelen en cultuur, nog steeds relatief beperkt.

MEER INFORMATIE